Όροι Χρήσης

«www.capitalexchange.gr» 

Τελευταία ενημέρωση την 27/05/2019 

 

Προοίμιο

Ο παρών δικτυακός τόπος «www.capitalexchange.gr» ελέγχεται από την ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «G P K CAPITAL EXCHANGE Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «CAPITAL EXCHANGE Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Aθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 67(Α.Φ.Μ.: 094492087, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών).

 

Η Εταιρεία μας αποτελεί μία καταξιωμένη επιχείρηση η οποία έχει σκοπό την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, δραστηριοποιούμενη στην αγορά, πώληση και μεταφορά συναλλάγματος και στην εν γένει παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Η Εταιρεία δημιούργησε και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον δικτυακό τόπο «www.capitalexchange.gr», προκειμένου να παρέχει σε εσάς τις υπηρεσίες της με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο. Μέσω της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε online συνάλλαγμα.

 

Προκειμένου να πλοηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο καθώς και τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, καλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν συνεχεία να δηλώσετε ότι τους αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και διαφοροποίησης της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενημερώνοντάς σας σχετικά μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων και του περιεχομένου στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία. Ως εκ τούτου, οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης και εφόσον τις αποδέχεστε συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”, συνεχίζετε την πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Ρητά ορίζεται ότι η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών και εφαρμογών που προφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην προβαίνετε σε πλοήγηση, να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του «www.capitalexchange.gr».

 

Σημείωση: Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

1.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς και της Εταιρείας με την επωνυμία «G P K ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»). Η περιήγηση, η πρόσβαση και χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας «www.capitalexchange.gr» (εφεξής «δικτυακή τοποθεσία», «δικτυακός τόπος», «ιστοσελίδα», ή «www.capitalexchange.gr») καθώς και η χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών που διατίθενται ή είναι  προσβάσιμες μέσω αυτής (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίες στο σύνολό τους καλούνται το «Συμφωνητικό»). 

 

2.    ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό: 

i.    «Εταιρεία» είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «G P K ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «G.P.K. S.A.», η οποία εδρεύει στην Aθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 67(Α.Φ.Μ.: 094492087, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών)

ii.    «Ιστοσελίδα» ή «δικτυακός τόπος» ή «www.capitalexchange.gr» είναι η δικτυακή τοποθεσία που διατηρεί και διαχειρίζεται η ανωτέρω Εταιρεία και συμπεριλαμβάνει το «περιεχόμενο», τις «υπηρεσίες» και τις «εφαρμογές».

iii.    «Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα. 

iv.    «Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, ενημερωτικό, επιμορφωτικό ή συμβουλευτικό είτε κείμενο προβολής ή διαφημιστικό.

v.    «Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της ιστοσελίδας.

vi.    «Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της ιστοσελίδας.

vii.    «Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.

viii.    «Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της η Εταιρεία.

ix.    «Εφαρμογές» είναι όλες οι εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές, που παρέχει ή επιτρέπει την πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της η Εταιρεία.

x.    «Επισκέπτης» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

xi.    «Χρήστης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται το «www.capitalexchange.gr» και προβαίνει σε χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών  (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

 

3.    ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του «www.capitalexchange.gr», καλείστε προηγουμένως να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Η Εταιρεία μας δεν προτίθεται να συγκεντρώσει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια τέτοια ενέργεια δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία προτρέπει όλα τα άτομα που έχουν την κηδεμονία ανηλίκων να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

 

Προκειμένου να προβείτε σε online παραγγελία συναλλάγματος, αξίας από 300 Ευρώ έως και 3.000 Ευρώ, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, απαιτείται η συμπλήρωση εκ μέρους σας της σχετικής φόρμας παραγγελίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 

 

Για τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας καλείστε να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί το συνάλλαγμα στο χώρο σας, καλείστε περαιτέρω να δηλώσετε ακριβή διεύθυνση αποστολής (οδό και αριθμό), πόλη και νομό αποστολής καθώς και κάποια επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία όπως π.χ. όροφο, κουδούνι κ.λπ. Σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τη χρήση κάρτας και όχι την καταβολή μετρητών, η υπηρεσία μας αυτή υποστηρίζεται πλήρως από το σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται σε κρυπτογραφημένο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς με διασύνδεση iframe. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών σας. Επιπλέον, ρητά τονίζεται ότι οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε περιβάλλον στο οποίο δεν έχει πρόσβαση η Εταιρεία και ως εκ τούτου η Εταιρεία μας, οι συνεργάτες  και οι υπάλληλοί μας δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία καρτών που καταχωρούνται από εσάς. Μετά την ολοκλήρωση της online παραγγελίας σας, η Εταιρεία σας αποστέλλει αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης (Email Επιβεβαίωσης), προκειμένου να σας γνωστοποιήσει ότι η παραγγελίας σας έχει γίνει δεκτή. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία συναλλάγματος του ποσού που επιθυμείτε (κατ’ ανώτατο όριο έως 3.000 Ευρώ) καλείστε περαιτέρω να αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού τόπου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στην ιστοσελίδα και εγγυάστε ότι είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για την εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε στον δικτυακό τόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. 

 

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργείτε αυτοβούλως και συμφωνείτε να ειδοποιείτε άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή/και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας αντιληφθείτε. 

 

Για να χρησιμοποιήσετε τη δικτυακή τοποθεσία και τις υπηρεσίες και εφαρμογές, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. H Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

 

Κανόνες Ασφαλείας:

(α) Απαγορεύεται να παραβιάσετε ή να επιχειρήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιον επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server), (ii) να κάνετε προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσετε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να  προσπαθήσετε να παρεμποδίσετε τις υπηρεσίες και εφαρμογές, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας σε οποιανδήποτε άλλον χρήστη, (iv) να στείλετε αυτόκλητα μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), στις οποίες περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, (v) να προσκομίσετε ψευδή στοιχεία (ονόματα, διευθύνσεις και εν γένει στοιχεία επικοινωνίας) ή/και να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. 

β) Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε τρίτο να χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες και εφαρμογές, (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού προκειμένου να αποστείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι απειλητικό, κατάφωρα προσβλητικό, συκοφαντικό ή με ανάρμοστο περιεχόμενο καθώς και βλαβερό από τεχνικής πλευράς (λ.χ. ιοί τύπου logic bomb, ιοί τύπου worm, κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).

 

Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Εταιρεία θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με Αστυνομικές, Διοικητικές, Δικαστικές ή άλλες Αρχές προς τούτο.

 

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλετε να χρησιμοποιείτε το «www.capitalexchange.gr» , σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνετε σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση του. Επιπλέον, οι πράξεις και οι παραλείψεις σας απαγορεύεται να βρίσκονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη καθώς και να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή τρίτων

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαδικασίες επαλήθευσης και ασφάλειας σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από την πλευρά σας. Εάν η Εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς παραβιάζουν ή είναι πιθανό να παραβιάσουν οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των παρόντων Όρων Χρήσης, η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του «www.capitalexchange.gr». 

 

Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών/εφαρμογών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).

 

Η χρήση από πλευράς σας των παρεχόμενων υπηρεσιών/εφαρμογών δεν εμποδίζει την Εταιρεία από το να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν επίσης τις παρεχόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές.

 

Η Εταιρεία μπορεί ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα να προσθέτει, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας/εφαρμογής της, ακόμα και να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, δίχως να έχει την υποχρέωση της προηγούμενη ειδοποίησή σας. 

 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές της. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τις υπάρχουσες ενότητες, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

 

4.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν απαιτείται να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Καλείστε όμως να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του «www.capitalexchange.gr». 

 

Κατά την καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στον δικτυακό τόπο, καλείστε να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας με τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Πριν την παροχή της συγκατάθεσής σας, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας και τους συνήθεις αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στο «www.capitalexchange.gr» προκειμένου, καταρχήν, να εκτελέσει τη μεταξύ ημών σύμβαση (Συμφωνητικό) και να εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από αυτήν.  

 

Πριν τη συγκατάθεσή σας περί επεξεργασίας των δεδομένων σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο ή για περιορισμό της επεξεργασίας τους ή/και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων αυτών. Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο [email protected]

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

 

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί ή/και διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον δικτυακό της τόπο, πλην σε τρίτους συνεργάτες της (λ.χ. εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών, νομικών και λογιστικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών πληροφορικής) και στο βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να επεξεργαστεί και να εκτελέσει την μεταξύ ημών σύμβαση (Συμφωνητικό). 

 

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας (Data Controller), δύναται να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε στον δικτυακό τόπο εφόσον:

- έχει λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας, 

- η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου,

- η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος,

- η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

- η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση, βεβαίωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, ή

- η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

 

Εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στη δικτυακή τοποθεσία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο τύπος φυλλομετρητή (browser), διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες από cookies, ο πάροχος υπηρεσιών του Διαδικτύου σας, η γλώσσα, η ζώνη ώρας και η τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας). 

 

Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας ή αλληλοεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με εμάς. 

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς αποθηκεύονται σε Server τρίτου μέρους στη Γερμανία, όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος της Εταιρείας, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελλάδα.  Η Εταιρεία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 

To «www.capitalexchange.gr»  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλή μεταφορά δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. 

 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αλλαγής στην ιδιοκτησία της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πώλησης, απορρόφησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου ή εξαγοράς των υλικών ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε τρίτο/α μέρος/μέρη (φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α) καθώς και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε, διαβιβάσουμε,  μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή παραχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει τα δεδομένα σας, αφότου προηγουμένως σας ενημερώσουμε σχετικά και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό. 

 

5.    CΟΟΚΙΕS

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει δεδομένα ταυτοποίησης σας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου σας. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα, και την ορθότερη παρουσίαση της ιστοσελίδας ενώ αποτελούν επιθυμητό και χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της διαδικτυακής κυκλοφορίας. 

 

Κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του προβαλλόμενου ιστοτόπου). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική για τα Cookies

 

6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μια από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Eταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της είναι  η σε καθημερινή βάση ανάρτηση πίνακα  ισοτιμιών συγκεκριμένων νομισμάτων έναντι του Ευρώ που φέρει την ονομασία «Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Αναφοράς του Ευρώ» (Εuro Foreign Exchange Rates) και ο οποίος δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο "Το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ".

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική, επακόλουθη) υποστείτε από την επίσκεψη ή/και χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών της ιστοσελίδας, πράξεις στις οποίες προβαίνετε κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.  

 

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες/εφαρμογές της και τα περιεχόμενα τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή/και χωρίς σφάλματα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα της ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεσή σας οι υπηρεσίες/εφαρμογές της, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων από "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά, το αναλαμβάνετε εσείς και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

 

7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εάν εσείς (ή οποιοσδήποτε τρίτος με την άδειά σας) χρησιμοποιήσετε την παρούσα δικτυακή τοποθεσία και τις υπηρεσίες/εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής κατά παράβαση του παρόντος Συμφωνητικού ή θέσετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της ή εκθέσετε νομικά την ίδια την Εταιρεία, η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα και να αναστείλει τη χρήση (όλων ή μερικών) υπηρεσιών/εφαρμογών της 

 

Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ή/και την αποκατάσταση  (εν όλω ή εν μέρει) της λειτουργίας της  μέχρι να λάβει έγγραφη διαβεβαίωση από εσάς με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ότι δε θα υπάρξει περαιτέρω παραβίαση εκ μέρους σας.

 

Τυχόν παραβίαση δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική ευθύνη σας έναντι της Εταιρεάις. Η Eταιρεία δηλώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και θα συμμορφωθεί με κάθε εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην Εταιρεία να κοινοποιήσει στοιχεία για τον εντοπισμό του παραβάτη. 

 

Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, η Εταιρεία μπορεί να λύσει το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα λύσης του παρόντος Συμφωνητικού δε θα ζημιώνει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή μέσο αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει η Εταιρεία αναφορικά με την όποια παραβίαση, ή τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες που υπήρχαν πριν από τη λύση.

 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, όλων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών, ονόματος χώρου (domain name), σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, ενημερωτικού περιεχομένου που αναρτάται στη δικτυακή τοποθεσία ή που προσπελάζεται ως μέρος των υπηρεσιών/εφαρμογών της, του συνόλου της σχεδίασης, των κειμένων και των γραφικών, κώδικα λογισμικού, λογισμικού (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών), μεταγλώττιση λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, διαδραστικών εφαρμογών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Αποδέχεστε ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις. 

 

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε έναν απλό, προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Εταιρείας ή τρίτων. 

 

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την ιστοσελίδα («λογισμικό»), δεν συνιστά κανενός είδους δικαιώματός σας επί του λογισμικού. Οφείλετε να παραλείπετε οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του λογισμικού και του περιεχομένου του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.

 

Με το παρόν η Εταιρεία σας παραχωρεί μη αποκλειστική, προσωποπαγή, ανεκχώρητη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών/εφαρμογών της, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ανήκει στην Εταιρεία. 

 

Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στην δικτυακή τοποθεσία, θα θεωρείται (και η Εταιρεία θα το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας. 

 

Υποχρεούστε να αποκαταστήσετε κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί η Εταιρεία λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

 

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες/εφαρμογές  (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες διαδικτύου ή λειτουργίες, χαρακτηριστικά, σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους και σε υπηρεσίες/εφαρμογές τρίτων. 

 

Η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική της σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους σας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν.

 

Παρόλο λοιπόν που ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες/εφαρμογές των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών/εφαρμογών τους καθώς την αποκλειστική, αστική και ποινική ευθύνη, για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους φέρουν οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι.

 

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

 

Η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες/εφαρμογές άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με την παρούσα δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

 

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, θα πρέπει να προηγηθεί προσπάθεια διευθέτησής της σε φιλικό επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να εγερθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών. 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τυχών διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο.   

 

Εάν εγείρετε αξίωση εναντίον της Εταιρείας που αφορά όμως δική σας πράξη ή παράλειψη, περιεχόμενο ή πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει στην Εταιρεία, δηλώνετε ότι θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Εταιρεία από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και ότι θα αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημίας, απώλεια που τυχόν έχει υποστεί τόσο η ίδια η Εταιρεία όσο και οι συνεργάτες και συνεταίροι αυτής και ότι θα καταβάλλεται εντόκως τυχόν έξοδα στα οποία η Εταιρεία έχει ήδη κάνει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αξίωσης που εγέρθηκε εσφαλμένα κατά ημών.

 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι το τμήμα της διάταξης αυτής θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρών δικτυακό τόπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο [email protected]

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται  επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 628 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] 

 

Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο όρος «η παρούσα ιστοσελίδα» σημαίνει την ιστοσελίδα «www.capitalexchange.gr», που ανήκει στην και την διαχειρίζεται η Εταιρία με την επωνυμία G.P.K. CAPITAL EXCHANGE A.E. στο παρόν αναφερόμενη ως «εμείς», «μας», «εμάς», ή «η εταιρεία».  Ο όρος «οι υπηρεσίες μας» σημαίνει τις διαδικτυακές υπηρεσίες, και οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες μας, που προσφέρονται από καιρό εις καιρό.

 

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναφερόμαστε σε εσάς χρησιμοποιώντας τους όρους «χρήστης», «επισκέπτης», «καταναλωτής», «εσείς», «σας», «εσάς».

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και περιήγησής σας στην ιστοσελίδα «www.capitalexchange.gr» και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ενδέχεται να καταχωρείτε επιμέρους στοιχεία και λεπτομέρειες των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ατομικότητά σας και τα προσωπικά σας δεδομένα και να χρησιμοποιούμε μόνο στοιχεία που συλλέγονται νόμιμα από εσάς.  Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας από πλευράς σας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας.  Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εξηγεί ποια στοιχεία συλλέγουμε, το σκοπό για τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα, πώς τα χρησιμοποιούμε και/ή κοινοποιούμε και πώς αυτά αποθηκεύονται.  Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η παρούσα Συμφωνία ισχύει μόνο για στοιχεία που συλλέγονται από την παρούσα Ιστοσελίδα και όχι για στοιχεία που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα. Παρακαλούμε διαβάστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά για να καταλάβετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και πώς θα τα διαχειριζόμαστε.  

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (679/2016) και τους ισχύοντες Κανονισμούς διαδικτυακού απορρήτου.

 

Σεβόμαστε τα δικαιώματα απορρήτου και προσωπικά δεδομένα σας και αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να προστατεύουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε σε σχέση με εσάς.  Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά ό,τι συλλέγουμε, τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, κοινοποιούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε.

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί:

 • Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιόν λόγο.
 • Τι ισχύει για τα «cookies»?  Τι είναι τα «cookies»?
 • Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 • Σε ποιόν θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Για πόσο χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Υποχρέωση Ρητής Συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διατηρείτε ενημερωμένα τα Προσωπικά σας Δεδομένα 
 • Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Γιατί συνδεόμαστε με άλλες ιστοσελίδες/ μέσα επικοινωνίας.
 • Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Πού και πώς μπορείτε να θέτετε ερωτήματα, παράπονα ή να επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Επιτρεπόμενη Ηλικία Χρηστών: Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται θα πρέπει να προκύπτει η ρητή σας δήλωση ότι είστε άνω των 18 ετών.  

 

 • ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ.

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία που να σας αφορούν με την εγγραφή ή την συνδρομή σας σε μία από τις υπηρεσίες μας, με την παραγγελία ή την αγορά συναλλάγματος, με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έρχεστε σε επαφή μαζί μας ή με εγγραφή για λήψη ενημερώσεων.  Θα πρέπει να παράσχετε ξεχωριστά ρητή συγκατάθεση, ώστε να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες σημειώνοντας στο πλαίσιο που σας υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα μας.

 

Δηλώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας είναι σύμφωνη με την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων και ως εκ τούτου συλλέγουμε πληροφορίες κατά το ελάχιστο δυνατό έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες.

 

Τα στοιχεία που συλλέγουμε και διατηρούμε σε σχέση με εσάς, δύναται να συμπεριλαμβάνουν το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αριθμούς σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολών, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση IP, κριτήρια αναζήτησης, ιστορικό αγορών, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (πρόγραμμα περιήγησης είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να βλέπετε ιστοσελίδες, όπως Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ή Safari), οι φορές που είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για πόσο χρόνο, το URL αναφοράς σας (η ιστοσελίδα από την οποία προέρχεστε για να φθάσετε στην ιστοσελίδα μας), cell IDs  (αυτά αποτελούν τα μοναδικά αναγνωριστικά των πύργων τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από το κινητό σας τηλέφωνο όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες με βάση τη θέση του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας σας) και περαιτέρω υπηρεσίες με βάση τη θέση (π.χ. μετρήσεις GPS), το περιεχόμενο που μας κοινοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία κωδικού πρόσβασης ή απαντήσεις σε ερωτήματα ασφαλείας

 

Για την πληρωμή της παραγγελίας σας θα σας ζητηθεί να παράσχετε συγκεκριμένα στοιχεία πληρωμής (πιστωτικής κάρτας/χρεωστικής κάρτας).  Για να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή, η πληρωμή μιας παραγγελίας δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας με την Ασφάλεια Πρωτοκόλλου Κρυπτογράφησης SSL και των Τεχνολογικών Πρωτόκολλων. Υποβάλλοντας  τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας/χρεωστικής κάρτας σας, εγγυάστε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείτε προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή ότι είστε ειδικά εξουσιοδοτημένος από τον ιδιοκτήτη της πιστωτικής κάρτας/χρεωστικής κάρτας να την χρησιμοποιείτε.  Σε περίπτωση που δεν είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης της κάρτας που χρησιμοποιείτε προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον νόμιμο ιδιοκτήτη της κάρτας που έχει χρησιμοποιηθεί.  Όλοι όσοι κατέχουν κάρτες υποβάλλονται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας.  Εάν ο εκδότης της κάρτας πληρωμών σας αρνείται να εγκρίνει πληρωμή στο «www.capitalexchange.gr», δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση.  Για να σας βοηθήσουμε προκειμένου να έχετε μια σίγουρη, απλή και ασφαλή εμπειρία ψωνίζοντας, χρησιμοποιούμε τεχνολογία ασφαλών υποδοχών (Secure Socket Layer – SSL).  Επιπλέον, φροντίζουμε επιμελώς, μέχρι το σημείο που φτάνει η δυνατότητά μας, να διατηρούμε τα στοιχεία της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας ασφαλή, αλλά ελλείψει υπαιτιότητας από πλευράς μας, δεν μπορούμε να φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημία που υποστείτε εάν τρίτο μέρος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οτιδήποτε δεδομένα παρέχετε κατά την πρόσβαση ή την παραγγελία από την ιστοσελίδα.

 

Επιπλέον, συλλέγουμε στοιχεία τα οποία δεν προορίζονται να συσχετιστούν ή να ταυτοποιηθούν  με τα άτομα που αφορούν, αλλά που η φύση τους είναι τέτοια ώστε, μέσω επεξεργασίας και συσχετισμού με δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, να επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη.  Αυτή η κατηγορία των δεδομένων συμπεριλαμβάνει διευθύνσεις IP ή domain names υπολογιστών χρηστών που συνδέονται στο διαδίκτυο, URI (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων) πηγών που έχουν αναζητηθεί, την ώρα αναζήτησης, τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για να τεθεί η αναζήτηση στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, λανθασμένος, κλπ) και άλλες παραμέτρους που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.  Αυτά τα δεδομένα χρειάζονται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών για τη χρήση της σελίδας και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προς εξακρίβωση ευθύνης σε περίπτωση υποθετικού ηλεκτρονικού εγκλήματος κατά της ιστοσελίδας. 

 

Συγκεκριμένα:

Δύναται επιπλέον να συλλέγουμε δεδομένα σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως τον χρόνο που έχετε πρόσβαση σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και τη διάρκεια κατά την οποία βρίσκεστε σε αυτήν, την ιστοσελίδα που βρισκόσαστε πριν περιέλθετε σε κάποια υπηρεσία ή την ιστοσελίδα που θα μεταβείτε μετά από κάποια υπηρεσία, επιλογές και διαλογές που πραγματοποιείτε και προτιμήσεις που θέτετε όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία, καθώς και οποιαδήποτε δεδομένα συμπληρώνετε όταν αξιολογείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Δύναται να συλλέξουμε δεδομένα σε σχέση με τον υπολογιστή σας ή με άλλη ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως λεπτομέρειες για τον τύπο της συσκευής (οι οποίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν μοναδικούς αριθμούς αναγνώρισης συσκευής), το σύστημα λειτουργίας, το πρόγραμμα περιήγησης και τις εφαρμογές που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της συσκευής, τον προμηθευτή υπηρεσίας διαδικτύου ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, την διεύθυνση IP σας και τους αριθμούς των τηλεφωνικών συσκευών σας (εάν υπάρχουν).

 

Δεν συλλέγουμε στοιχεία σε σχέση με το πού ακριβώς βρίσκεστε, παρά μόνο για τη θέση σας κατά προσέγγιση (συνήθως όχι πιο συγκεκριμένα από την πόλη) που δύναται να καθοριστεί από την διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου).  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ρητής συναίνεσής σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και ανάλογη τεχνολογία για να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία που συλλέγουμε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Ενδέχεται να συλλέξουμε την διεύθυνση IP (Πρωτόκολλο Διαδικτύου) σας προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να διαγιγνώσκουμε λάθη του διακομιστή μας και να διαχειριζόμαστε την ιστοσελίδα μας.   Η διεύθυνση IP είναι ο αριθμός που παρέχεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο.

 

 • ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ «COOKIES» ? TI EINAI TA «COOKIES»?

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies και ετικέτες ιστοφάρων (pixel tags) ώστε να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και προωθούμε τις υπηρεσίες μας.  Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε στοιχεία αναφορικά με τη χρήση σας των διαδικτυακών μας υπηρεσιών. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που έχουν σταλεί από εμάς στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή σας, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο μέλλον.  Τα cookies μας βοηθούν να θυμόμαστε ποιος είστε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις επισκέψεις σας.  Μπορούν να βοηθήσουν στην παράθεση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σας. Η χρήση ενημερωτικών cookies (τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης κλείνει) είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει ενημερωτικά αναγνωριστικά δεδομένα (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς προερχόμενους από τον διακομιστή) που είναι αναγκαία ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση στην ιστοσελίδα.  Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν σε περιπτώσεις όπως στο να θυμόμαστε ξανά το όνομα χρήστη σας σε επόμενη επίσκεψη, στο να καταλαβαίνουμε πώς επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας, και στο να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει αυτών των πληροφοριών και στο να μην επιτρέπουμε την κτήση προσωπικών αναγνωριστικών δεδομένων.  Μπορείτε να προγραμματίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην δέχεται cookies, αλλά αυτό δύναται να περιορίσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες.  Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της Ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της Ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies

 

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όποτε μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περί απορρήτου, και για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική, στις φόρμες πληροφοριών που συμπληρώνετε, σε οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και σε σελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα που συνδέονται με τις φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων.

 

Πότε χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας:  Εάν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες μας, εγγράφεστε, περιεργάζεστε ή αλλάζετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, θα καταγράφουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.  Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιούνται αρχικά για να σας παρασχεθούν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που έχετε ζητήσει και για να έχετε προσωποποιημένη εμπειρία αγορών.  Διατηρούμε τα στοιχεία που μας παρέχετε και ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, που συμπεριλαμβάνουν: (i) λογιστική, τιμολόγηση προϊόντων, ανακοινώσεις και οικονομικούς ελέγχους, (ii) έλεγχο πίστωσης ή χρέωσης ή αξιολόγηση των διαδικασιών πίστωσης ή χρέωσης, (iii) ελέγχους πιστοποίησης και ταυτότητας, (iv) επαλήθευση και αξιολόγηση πιστωτικής, χρεωστικής ή άλλης κάρτας πληρωμών, (v) συλλογή χρέους, (vi)  διαφύλαξη σιγουριάς και  ασφάλειας, αλλά και για εκπαιδευτικούς, διαχειριστικούς και νομικούς σκοπούς, (vii) με τη ρητή συναίνεσή σας για αντιπαραβολή δεδομένων και διαγραφή διπλών καταχωρήσεων, στατιστικές και εμπορικές αναλύσεις, και διαφημιστικές πληροφορίες, (viii) ανάπτυξη, έλεγχο και διατήρηση συστημάτων, (ix) με τη ρητή συναίνεσή σας, έρευνες αγοράς, (x) με τη ρητή συναίνεσή σας για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας, για παράδειγμα αναγνωρίζοντας ανάγκες και προτιμήσεις, (xi) για οιαδήποτε αιτία που απαιτείται από το νόμο ή έχει σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή  εξωδικαστική επίλυση διαφορών και (xii) οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις παρατίθενται στους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των υπηρεσιών μας.  Γι’ αυτούς τους σκοπούς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς που απαριθμούνται στην ενότητα με τίτλο «σε ποιόν θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Εξατομίκευση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και στόχευση διαφημίσεων :  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία που συλλέγουμε μέσω cookies όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να διαμορφώνουμε μια εικόνα επί των ενδιαφερόντων σας.  Ενδέχεται τότε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε ότι όταν σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα και όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας, δεν θα χάσετε προσφορές και πληροφορίες  που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.  Αυτές οι πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιηθούν επίσης από τρίτους διαφημιστικούς οργανισμούς και δίκτυα, για να διαφημιστούν τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες σε εσάς όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες τρίτων και διαδικτυακές υπηρεσίες.  Αυτό ονομάζεται στόχευση διαφημίσεων ή διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος (advert targeting or interest-based advertising).  Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να απορρίψετε στοχευμένες διαφημίσεις ή διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies 

 

Σχόλια και απόψεις που έχουν καταχωρηθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μαςΕάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα σχόλιο ή μια άποψή σας σε κάποιο ιστολόγιο ή άρθρο που παρουσιάζεται στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, ενδέχεται (χωρίς όμως να υποχρεούμαστε) να δημοσιεύσουμε το σχόλιο διαδικτυακά ή εκτός δικτύου προκειμένου να διαφημίσουμε την επιχείρηση και τις υπηρεσίες μας.  Θα συλλέξουμε το όνομά σας ή το όνομα χρήστη που θα απεικονίζονται δίπλα από το σχόλιό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τα οποία δεν θα δημοσιεύονται, ενδέχεται όμως να τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με το σχόλιό σας.

 

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: Όταν επιθυμείτε τις υπηρεσίες μας μέσω κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, την εταιρεία προέλευσης και το μοντέλο της συσκευής τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας και λεπτομέρειες του δικτυακού κέντρου, και θα συνδέσουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.  Θα αποθηκεύσουμε τη γλώσσα της συσκευής σας, τη γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα.  Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε  τις υπηρεσίες μας μέσω των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να διαχειριζόμαστε την υπηρεσία μας μέσω κινητού τηλεφώνου.

 

Άμεσο Marketing (Direct Marketing): Για πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαμε να σας προωθήσουμε προϊόντα, παρακαλώ διαβάστε την ενότητα με τίτλο «Υποχρέωση ρητής συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες».

 

Δημοσκοπήσεις πελατών: Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε για την γνώμη σας σε σχέση με της υπηρεσίες μας και για τους διαγωνισμούς στους οποίους έχετε δηλώσει συμμετοχή. Όταν πραγματοποιούμε έρευνες ή δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τα συγκεκριμένα cookies με την απάντησή σας.

 

Κυρίως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να δημιουργούμε αξιόπιστα επιστημονικά συμπεράσματα, να αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες, και με την ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (Newsletters) και πληροφορίες για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και/ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε, όπως επίσης και για λόγους στατιστικούς, δημοσκόπησης και έρευνας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους ακόλουθους λόγους:

(α) ώστε να διαχειριζόμαστε τον Λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, να επιβεβαιώνουμε και να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ακριβή.  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε στοιχεία που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

 

(β) ώστε να επιβεβαιώνουμε ότι το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για την συσκευή σας και να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο και υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, στα ενδιαφέροντά σας και στον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

(γ) ώστε να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή οι οποίες νομίζουμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν (σύμφωνα με τις δηλωθείσες προτιμήσεις σας).  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε στοιχεία που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και πάντα με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στην ιστοσελίδα μας.

 

(δ) ώστε να εκτιμούμε και να προβλέπουμε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή να σχετίζονται με εσάς.  Θα χρησιμοποιούμε στοιχεία που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες γι’ αυτό το σκοπό.

 

(ε) ώστε να δημιουργούμε αξιόπιστα επιστημονικά συμπεράσματα, να πραγματοποιούμε δημοσκοπήσεις, για λόγους στατιστικής και έρευνας. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε στοιχεία που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και πάντα με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στην ιστοσελίδα μας.

 

(στ) ώστε να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να αντιμετωπίζουμε τυχόν παράπονα, σχόλια ή προβλήματα από πλευράς σας σε σχέση με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε στοιχεία που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

 

(ζ) ώστε να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις τυχόν συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και εμάς και απειλές στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Γι’ αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

(η) ώστε να δημιουργούμε συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες και στατιστικές αναλύσεις οι οποίες αφορούν εσάς και απορρέουν από τις καταχωρήσεις σας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

 • ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία, όπως συζητείται κατωτέρω, αλλά δεν θα τα πωλήσουμε σε διαφημιστές ή τρίτα μέρη.  Προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα στοιχεία σας, χρειάζεται να μας παράσχετε την ρητή συναίνεσή σας επιλέγοντας το πλαίσιο που υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα μας.

 

Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Σε άλλους οι οποίοι εργάζονται για το www.capitalexchange.gr. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα αξιόπιστα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών και ΙΤ, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών) που μας βοηθούν να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και να προωθούμε τις Υπηρεσίες μας.  Τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας μόνο για να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και θα παραμένουν υπεύθυνα για τον τρόπο που χειρίζονται τα στοιχεία σας βάσει δικών μας οδηγιών.

 

Νόμος & Τάξη: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη σε περίπτωση που αποφασίσουμε ότι είναι ευλόγως απαραίτητο: (α) σε περίπτωση που απαιτείται βάσει Νόμου, με δικαστική εντολή ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κρατική, νομική, αστυνομική, διοικητική, ή κανονιστική Αρχή, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, (β) για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε άτομο από θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, (γ) για να αποτρέψουμε απάτη ή καταστρατήγηση δικαιωμάτων των χρηστών μας ή (δ) για την έννομη προάσπιση των δικαιωμάτων  ιδιοκτησίας μας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

 

 • ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς αποθηκεύονται σε Server τρίτου μέρους στη Γερμανία, όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος της Εταιρίας, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελλάδα. Η Εταιρία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 

 • ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή τους, και για μέγιστη περίοδο έως πέντε (5) χρόνια.  Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας στοιχείων είναι πάντα σύμφωνη με την εγχώρια νομοθεσία.  Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας, ή κατόπιν εγγράφου αιτήματος από εσάς αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] εμείς θα διαγράψουμε ή καταστρέψουμε οτιδήποτε προσωπικά στοιχεία μας έχετε παράσχει.  Αλλά παρακαλώ σημειώστε: (1) ότι μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αδράνειας ενώ διαγράφονται αυτά τα στοιχεία από τους διακομιστές μας και τις βάσεις δεδομένων μας, και (2) ενδέχεται να διατηρήσουμε αυτά τα στοιχεία εάν είναι αναγκαίο για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές υποχρεώσεις μας, προς επίλυση νομικών διαφορών ή για να εφαρμόσουμε ισχύουσες συμβάσεις μας.  Έχετε υπόψη σας ότι ακολουθούμε την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων, και επομένως, ζητάμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε στο ελάχιστον δυνατό προσωπικά δεδομένα ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αδιάκοπα.

 

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας «www.capitalexchange.gr» για τα οποία, ανάλογα τις προτιμήσεις σας, θα επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Αυτά συμπεριλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, άρθρα, βελτιώσεις, ειδικές προσφορές, ευκαιρίες αναβάθμισης, διαγωνισμούς, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, και διαφημιστικές/προωθητικές ενέργειες προϊόντων.  Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων και ακολουθεί αυστηρή πολιτική  περί λήψης ρητής συγκατάθεσης ως προς τη λήψη τέτοιου είδους ενημερώσεων, επιλέγοντας το πλαίσιο που επισημαίνεται στην ιστοσελίδα μας.

 

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για προώθηση προϊόντων.  Σε κάθε περίπτωση, θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να διαγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή ενημέρωση στην οποία έχετε εγγραφεί.  Οποτεδήποτε λάβετε άμεση προώθηση προϊόντων από εμάς, θα σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να  διαγραφείτε.  Εναλλακτικά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ως προς τη λήψη newsletters  ή ως προς την ενημέρωση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών επιλέγοντας να μη συμμετέχετε στο πλαίσιο που υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα μας ή αποστέλλοντας email σε εμάς στο [email protected] 

 

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έχετε το δικαίωμα να βλέπετε τα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς.  Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Έχετε το δικαίωμα να επανεξετάζετε και να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected] και εμείς θα διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο ανησυχείτε ότι τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε δεν είναι σωστά, κατόπιν αιτήματός σας, εσείς ή η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας, θα δύνασθε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μέσω των διαδικτυακών μας υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό σας όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password).  Εάν αλλάξετε την διεύθυνση τιμολόγησης ή αποστολής ενώ η παραγγελία σας βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία, η παραγγελία θα τεθεί ξανά υπό επεξεργασία μέσω των ελέγχων επιβεβαίωσης ασφάλειας.  

 

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα φροντίζουμε επιμελώς να διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ώστε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των δεδομένων που μας έχετε παράσχει.  Έχουμε εγκαταστήσει τεχνολογία και μέσα ασφάλειας τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σε σχέση με εσάς.  Επίσης ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου.  Οι διαδικασίες καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποδέσμευση οποιωνδήποτε δεδομένων μας έχετε παράσχει καθώς και μέτρα σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση.  Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία ή εισέρχεστε στις πληροφορίες του λογαριασμού σας, χρησιμοποιούμε SSL κρυπτογράφηση, η οποία κρυπτογραφεί τα δεδομένα σας πριν αποσταλούν σε εμάς ώστε να προστατευθούν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Επιθυμούμε να είστε σίγουροι πως διαθέτουμε μία ομάδα ειδικά για να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και να πραγματοποιεί δοκιμές για τυχόν αδυναμίες.  Επίσης συνεχίζουμε να βελτιστοποιούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή πέρα από τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, την κρυπτογράφηση των αρχείων σε κατάσταση αδράνειας.

 

Έχετε υπόψη σας ότι όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) κωδικό που να σας δίνει την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για να διατηρήσετε τον κωδικό απόρρητο.  Εάν ο κωδικός έχει κλαπεί ή άλλως ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί κακοβούλως, είναι δικής σας η ευθύνη να μας ενημερώσετε άμεσα για περαιτέρω ενέργεια.

 

 • ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοσελίδες που ανήκουν και λειτουργούν υπό άλλους οργανισμούς. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookies, και σας επισημαίνουμε να τις διαβάσετε.  Ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν τα παρέχετε στις συγκεκριμένες άλλες εταιρείες ή συλλέγονται από αυτές μέσω cookies.  Δεν ελέγχουμε ούτε εγκρίνουμε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δεδομένα, στοιχεία, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες βρίσκονται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή για τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων.

 

Εάν μας ακολουθήσετε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω κάποιας από τις σελίδες μας σε πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως το Instagram, το Facebook, το Twitter, το Pinterest, Google+, τα στοιχεία που θα παράσχετε θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους, καθώς και στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Εάν συμμετάσχουμε σε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση των περιουσιακών μας στοιχείων, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβαστούν ως μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας.  Θα σας ενημερώσουμε (για παράδειγμα, μέσω μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας) για κάθε τέτοια συμφωνία και θα σας παραθέσουμε τις επιλογές κατά περίπτωση.  Δύναται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρεχόμενες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό, και θα δημοσιοποιούμε την πιο πρόσφατη εκδοχή της στην ιστοσελίδα μας.  Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει μόλις η επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα.  Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας ώστε να είστε ενήμεροι για όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

Εάν κάποια αναθεώρηση μειώνει ή μεταβάλει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, θα σας ενημερώσουμε, και ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρεχόμενες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 • ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για οποιοδήποτε παράπονο, σας γνωστοποιούμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αξίωση στην αρμόδια αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται  επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα (τηλ. επικοινωνίας: +30 210 64 75 628 - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]).

 

Αν έχετε ερωτήματα, παράπονα ή ανησυχίες για το «www.capitalexchange.gr», τις Υπηρεσίες μας και την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο  [email protected]

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου στις 27/05/2019.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε, και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε στοιχεία σας που εμπίπτουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που έχουν σταλεί από εμάς στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή σας, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας. Τα cookies μας βοηθούν να θυμηθούμε ποιος είστε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις επισκέψεις σας. Μπορούν να βοηθήσουν στην παράθεση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας. Η χρήση ενημερωτικών cookies (τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης κλείνει) είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει ενημερωτικά αναγνωριστικά δεδομένα (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς προερχόμενους από τον διακομιστή) που είναι αναγκαία ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν σε περιπτώσεις όπως στο να θυμηθείτε ξανά το όνομα χρήστη σας για την επόμενη επίσκεψη, στο να καταλάβουμε πώς επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας, και στο να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει αυτών τον πληροφοριών και στο να μην επιτρέπουμε την κτήση των προσωπικών αναγνωριστικών δεδομένων. Μπορείτε να προγραμματίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην δέχεται cookies, αλλά αυτό δύναται να περιορίσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της Ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της Ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας.

 

Πότε στέλνονται cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας και σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. Οποιοσδήποτε που επισκέπτεται πρόγραμμα περιήγησης την ιστοσελίδα μας θα λάβει cookies από εμάς. Επιπλέον στέλνουμε cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες που φιλοξενούν επιπρόσθετες εφαρμογές (π.χ. επιλογή «κοινοποίηση») ή επιλογές «tag».

 

Για ποιόν λόγο χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να σας αναγνωρίζουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να προσδιορίζουμε πότε είστε συνδεδεμένοι και πότε όχι με την ιστοσελίδα μας.

 

Επίσης με τα cookies μπορούμε να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και να σας δίνουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε μια προσωπική εμπειρία περιήγησης που είναι όμως πάντα στο πλαίσιο των ρυθμίσεών σας. Επίσης τα cookies δημιουργούν συνδέσεις με την ιστοσελίδα μας γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Με τη χρήση των cookies μπορούμε να καταπολεμήσουμε δραστηριότητες που παραβιάζουν την πολιτική λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

 

Επιπλέον, τα cookies μας επιτρέπουν να σας αποστέλλουμε εξατομικευμένες διαφημιστικές/προωθητικές ενέργειες είτε βρίσκεστε στην ιστοσελίδα μας είτε σε άλλες ιστοσελίδας και εξατομικευμένα άρθρα μέσω επιπρόσθετων εφαρμογών όπως την επιλογή «κοινοποίηση».

 

 • Προτιμήσεις, άρθρα και υπηρεσίες: τα cookies μπορούν να μας πουν ποια γλώσσα προτιμάτε και τις επικοινωνιακές προτιμήσεις σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε φόρμες στην ιστοσελίδα μας πολύ ευκολότερα. Επίσης σας παρέχουν άρθρα, εικόνες και εξατομικευμένο περιεχόμενο σε συνδυασμό με τις επιπρόσθετες εφαρμογές μας.

 

 • Διαφημίσεις: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για να σας δείχνουμε σχετικές διαφημίσεις είτε βρίσκεστε στην ιστοσελίδα μας είτε όχι. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies για να γνωρίζουμε εάν κάποιος που είδε μία διαφήμιση αργότερα επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και πραγματοποίησε μια ενέργεια (π.χ. πραγματοποίησε λήψη μιας σελίδας ή μια αγορά) στην ιστοσελίδα του διαφημιστή). Ομοίως, οι συνεργάτες μας μπορεί να χρησιμοποιήσουν cookies για να προσδιορίσουν εάν σας έχουμε δείξει μια διαφήμιση και πώς παρουσιάστηκε, ή να μας παρέχουν πληροφορίες ως προς το πώς συνδέεστε σε διαφημίσεις.

 

 • Απόδοση, Αναλύσεις και Έρευνα: τα cookies μας βοηθούν να γνωρίζουμε την καλή απόδοση της ιστοσελίδας μας και των επιπρόσθετων εφαρμογών σε διαφορετικές τοποθεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να καταλαβαίνουμε, να βελτιώνουμε και να ερευνούμε προϊόντα, άρθρα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου της σύνδεσής σας στην ιστοσελίδα μας από άλλες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή συσκευές όπως τον υπολογιστή στη δουλειά σας ή τη συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου. Τα cookies μας βοηθούν να μετράμε την απόδοση των διαφημίσεων που προβάλλουμε. Τέλος με τη βοήθεια των cookies μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε να μη βλέπετε διαφημίσεις τρίτων που δεν σας αφορούν.

 

Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies για διαφημιστικούς σκοπούς

Τα Cookies και κάθε άλλη διαφημιστική τεχνολογία, όπως «tags», «pixel tags» (ετικέτες εικονοστοιχείων), «web beacons» (κωδικοί ιχνηλασίας), και «clear GIFs» (καθαρά GIF) μας βοηθούν να σας προσφέρουμε διαφημίσεις που σχετίζονται με εσάς πιο αποτελεσματικά. Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού «Pixel Tags» (ετικέτες εικονοστοιχείων) και αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και στην ταχύτητα απόκρισης. Μας βοηθούν επίσης να παρέχουμε συγκεντρωτικούς ελέγχους, έρευνα και αναφορές για διαφημιστές, να κατανοούμε και να βελτιώνουμε την υπηρεσία μας, να γνωρίζουμε πότε το περιεχόμενο σας έχει δειχθεί. Όταν χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε μορφή HTML, τα Pixel Tags προσφέρουν στον αποστολέα του μηνύματος τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το εάν και πότε ανοίχτηκε το μήνυμα από τον παραλήπτη.

 

Εκτός και εάν αφαιρέσετε αυτά τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες :

 • για να παρέχουμε πιο σχετικές, βάσει του ενδιαφέροντος σας διαφημίσεις

 • για να παρέχουμε συγκεντρωτικές αναφορές διαφημιστικής δραστηριότητας σε διαφημιστές και ιστοσελίδες που φιλοξενούν τις διαφημίσεις

 • για να βοηθούμε ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοούν τον τρόπο που οι επισκέπτες ασχολούνται με τις ιστοσελίδες τους ή τις εφαρμογές τους

 • για να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας

 

Συγκατάθεση στα cookies

Κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο της προβαλλόμενης ιστοσελίδας»). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της ιστοσελίδας.

 

Cookies Τρίτων

Εάν μας ακολουθείτε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω κάποιας από τις σελίδες μας σε πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως το Instagram, το Facebook, το Twitter, το Pinterest and Google+, τα στοιχεία που θα παράσχετε ή θα λάβετε θα υπόκεινται στην πολιτική των cookies του τρίτου μέρους, γι’ αυτό σας συμβουλεύουμε να ενημερώνεστε γι’ αυτήν πριν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.